top of page

Uzumaki Guruguru Music video

Director / Taishi yagyu

Design & Animation / Taishi yagyu, Kana Terao

Thank you!

bottom of page